Customizable Desk (CONFIG)
750,00 750,00 750.0 USD
Bọc chân ghế
13,80 13,80 13.8 USD
Bảo hành
20,00 20,00 20.0 USD
sofa 3 chỗ
60.000,00 60.000,00 60000.0 USD
Chân bàn cho phòng họp lớn
40.000,00 40.000,00 40000.0 USD
Bàn làm việc cho bốn người
23.500,00 23.500,00 23500.0 USD
Ngăn khéo
3.645,00 3.645,00 3645.0 USD
Acoustic Bloc Screens
2.950,00 2.950,00 2950.0 USD
Nơi làm việc cá nhân
885,00 885,00 885.0 USD
Giá đỡ màn hình để bàn
2.100,00 2.100,00 2100.0 USD
Ngăn kéo màu đen
25,00 25,00 25.0 USD
Bàn làm việc góc cạnh đen
85,00 85,00 85.0 USD
Ghế văn phòng màu đen
12,50 12,50 12.5 USD
Conference Chair (CONFIG)
16,50 16,50 16.5 USD
Tủ có cửa
14,00 14,00 14.0 USD
Pedal Bin
47,00 47,00 47.0 USD
Bàn lớn
1.799,00 1.799,00 1799.0 USD
Hộp lưu trữ
79,00 79,00 79.0 USD
Bàn làm việc góc cạnh bên phải
147,00 147,00 147.0 USD
Bàn làm việc đa năng
450,00 450,00 450.0 USD